Skyltar

Vilken funktion fyller skyltar?

Skyltar är något du ser överallt i dagens moderna samhälle. En skylt har som uppgift att upplysa, informera och att varna för olika saker. På det sättet fyller just skyltar en mycket stor plats på alla de olika arbetsplatser som finns. I och med att tekniken går framåt och att det hela tiden blir en större press på att snabbt kunna leverera olika produkter och saker till kunderna, kommer därför behovet av skyltar på arbetsplatser att öka. Detta är för att se till att alla arbetsmoment utförs i den ordning de ska, samt att även den säkerhet som krävs upprätthålls på en godtagbar nivå.

Skyltar som används på arbetsplatser regleras genom föreskrifter utställda av arbetsmiljöverket. På deras hemsida kan man finna information om vilken typ av märkning som skall finnas på en arbetsplats.

Naturligtvis finns det precis hur många olika skyltar som helst och bland dessa finner du de som ska varna för olika saker. Här kan det då vara de större varianterna som ser till att du uppmärksammar hala golvytor, kraftiga lutningar eller helt enkelt farliga områden att vistas i utan kunskap om arbetet. Här finns också de skyltar som informerar om utrymningsplatser, såsom nödutgångar och korridorer att ta sig fram i vid fara eller olyckor. Den funktion som skyltar fyller är helt enkelt att finnas på plats och ge den information som krävs.

Standardiserade skyltar eller designade för marknadsföring.

Oavsett om du letar efter standardskyltar eller specialanpassade för ditt behov lönar det sig att anlita en expert på området skyltar.

Där kan du få hjälp med regelverk runt skyltning samt designhjälp för att förbättra din marknadsföring.

Hur utformas bra skyltar

För att kunna utforma bra skyltar måste det finnas kunskap och kännedom om var skylten ska placeras, samt vad den ska förmedla för budskap. Här finns det naturligtvis helt vanliga standardiserade skyltar och ett exempel på det är de gröna nödutgångsskyltarna som alltid ser likadana ut och har samma färg. När du ska skapa nya skyltar för speciella ändamål är det dock du som ska se till att den blir så bra och så anpassad som möjligt för den plats och den information den ska ge. Det första som gäller i det fallet är att välja vilket material som skylten ska vara tillverkad i.

Det andra du ska tänka på är att alla skyltar ska vara tydliga och ge ett exakt budskap. Här handlar det då om att vara så tydlig och enkel som möjligt. Många gånger kan det vara bättre att bara använda ett ord om det gäller beskrivning av en plats, medan det vid andra tillfällen krävs mera information för att förmedla budskapet. Det viktigaste är dock att de skyltar som skapas passar in i den miljö de placeras i och att de verkligen synas. En skylt som inte syns fyller aldrig en bra funktion, och kan därför lika gärna tas bort.

SIMAB vet hur det går till att skapa bra skyltar

När du har ett behov av skyltar på företaget och arbetsplatsen, kommer du att göra ett bra val genom att anlita SIMAB för detta behov. Här känner vi mycket väl till hur viktigt det är med skyltar och att de verkligen syns och uppmärksammas av alla. För oss är det lika viktigt att varningsskylten som skylten till fikarummet syns. Här vet vi precis hur det går till att skapa ett budskap och välja de perfekta färgerna och rätt material för att de skyltar som tillverkas ska synas och ha en bra kvalitet.

Likes(0)Dislikes(0)